صادرات به کلیه کشورهای همسایه و اروپایی

  شرکت زغال سنگ نور زیاران افتخار همکاری با کشور های گرجستان ،هندوستان ،عراق ،افغانستان ،ترکیه ،پاکستان وچین رادارا میباشد