زغالسنگ آنتراسیت ، مرغوب ترین نوع زغالسنگ

زغالسنگ کک شو دارای پلاسومتری ذاتی

 زغال سنگی با  مواد فرار بالاو قابلیت ایجاد حرارت